VvE regelt rechten en plichten eigenaar appartement

De Vereniging van Eigenaren (VvE) is de eigenaar van het gebouw.

De eigenaren kopen het gebruiksrecht.

Vereniging van Eigenaren

Welkom medebewoners van RijnVeste